Өлгүүр

  • Rack

    Өлгүүр

    Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт: Rack Шатаах сараалжийг түүгээр дамжин урсах орчинд ууршуулах процесс юм. Сараалж нь металлаар хийсэн хэд хэдэн хөндий хавтантай. Хавтан бүр дараагийн суурь тавцан дээр байрлана. Хавтан бүрийн нэг талд холболтын хоолой байрлуулж, ялтсан хоолойн нөгөө талд урсах орчинг ялгаруулах хоолой байрлуулна. Тус тусад нь ялтсуудыг ялтсуудын дээд талд нээгддэг олон тооны гуурсан элементүүд гаталж өгдөг. Анхдагч агаар нь supp ...